top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení (novinek), nebo prohlížením našich webových stránek (www.fandation.io) umožňujete Chádí El-Moussawi se sídlem Zázvorkova 1997/26, Praha 5, 155 00, IČO: 02857952 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat Vaše osobní údaje. Tímto dokumentem Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), informujeme o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu a jakým způsobem, jaká jsou Vaše práva ohledně zpracovávaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete v souladu s GDPR uplatnit.

Jaké údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme si technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupujete na náš web a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a k jinému účelu, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje vymažeme po 6 měsíců od uskutečnění Vaší poslední návštěvy webu.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci, tj. min. e-mailovou adresu, a dále provozovaný sport, sportovní úroveň. Vést databázi uživatelů je v našem oprávněném zájmu a v rozsahu e-mailové adresy dále zpracováváme pro marketingové účely, pokud jste toto jejich využití neodmítli. K tomu další podrobnosti níže.

Jak využíváme údaje pro marketingové účely?

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při přihlášení k odběru obchodních sdělení (novinek) – dále jen „obchodní sdělení“. Tyto údaje tedy využíváme k zasílání obchodních sdělení. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit nebo si změnit frekvenci jejich zasílání, například mailem na info@fandation.io. Po úplném odhlášení z odběru obchodních sdělení Vaše kontaktní údaje k jejich zasílání dále nezpracováváme.

Váš názor je pro nás důležitý a je naším hnacím motorem. Zpětnou vazbu, kterou od vás obdržíme nejčastěji formou odpovědí na otázky z dotazníků, si proto ukládáme. Zajímá nás, jak jste spokojeni s fungováním a obsahem webu, způsobem komunikace na webu, s technickou podporou webu a mnoho dalšího.

Všechny osobní údaje použité pro marketingové účely využíváme z právního titulu našeho oprávněného zájmu a v souladu se zákonem o některých službách informační společností a pro marketingové účely je uchováváme po dobu Vaší aktivity na webu a dále 2 let od Vaší poslední aktivity na webu, s výjimkou údajů získaných ze zpětné vazby. Protože jsme si vědomi toho, že Vaše zpětná vazba může být vnímána jako osobní údaje zvláštní kategorie zpracováváme tento druh údajů pouze po dobu 1 roku od doby, kdy tato data od Vás získáme.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány především pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Některé Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v informačních a analytických systémech třetích subjektů, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání:

  • Platforma pro tvorbu webových stránek Wix.

Třetím stranám přitom osobní údaje předáváme pouze za účelem dalšího zpracování podle našich pokynů a k účelům shora uvedeným.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou a klademe přitom důraz na nejvyšší možnou míru zabezpečení. Součástí toho je samozřejmě striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázání při ochraně Vašich osobních údajů a řádný výběr smluvních zpracovatelů. Veškeré osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.

Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem zařízení (počítači, tabletu nebo telefonu) při prohlížení internetových stránek, včetně těchto webových stránek Správce. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač, stejně jako většina internetových stránek, které standardně navštěvujete.

Na co využíváme cookies na těchto webových stránkách

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umísťuje. Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.

Cookie třetích stran (third party cookie) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí.

Technické (první strany, krátkodobé) jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek. Umožňují Vám pohybovat se po našich Webových stránkách a využívat jejich základní funkci.

Google Analytics (první strany, dlouhodobé) slouží k lepší personalizaci webových stránek při jejich užívání z Vaší strany. Pro měření anonymních dat o chování uživatelů používáme nástroj Google Analytics.

Cookies však nikdy neužíváme za účelem Vaší osobní identifikace a nikdy do nich neukládáme citlivá nebo osobní údaje o Vaší osobě.

Jak upravit využívání cookies na těchto webových stránkách

Soubory cookies máte právo deaktivovat. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče. Řada souborů cookies se však používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti webových stránek/aplikací; jejich deaktivace (blokace) Vám proto může bránit v používání určitých částí našich webových stránek.

Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich webových stránkách (což Vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz: http://www.aboutcookies.org/.

Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi jsou zpracovávány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

  • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io o omezení jejich použití.

  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

  • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,

  • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy,Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo

  • neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Tyto údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. O tom Vás budeme případně informovat.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@fandation.io, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Kontakt na nás

V případě, že nám potřebujete sdělit cokoliv, co se týká zpracovávání osobních údajů neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@fandation.io.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a naše vysvětlení či náprava tento problém nepomohli vyřešit, máte samozřejmě právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese sídla úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

bottom of page